Kvinners kamp for retten til mat!

På Verdens Matdag! Read more
Read More

12 timer er lenge å vente

Sykehjem bærer ordet hjem i seg. Men er det først og fremst et hjem eller en arbeidsplass? Er måltidene styrt etter de ansattes arbeidstid, snarere enn beboernes behov og rettigheter? Read more
Read More

Business, Human Rights, and Nutrition

Poor diets constitute the world’s leading cause of early deaths.With obesity on the rise, including in childhood, people are becoming further predisposed for cancer, diabetes 2, and cardiovascular diseases. How can a human rights-based approach to food and diet-related health make a difference? Read more
Read More

Ikke klag!

Norge flagger menneskerettighetene høyt internasjonalt, men vil ikke gi norske borgere mulighet til å klage til FN for brudd som skjer her hjemme. Norge nekter å slutte seg til klageordningen for FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Read more
Read More

Hva menes med retten til mat?

Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet som brytes hver dag. Men hva ligger egentlig i begrepet retten til mat? Read more
Read More

Hvor kommer kaffen din i fra?

Nordmenn er kaffetørste folk. Vi ligger faktisk i verdenstoppen, det er bare finnene som drikker mer kaffe enn oss. Men vet du hvor kaffen din kommer i fra? Read more
Read More

Water knows no borders

Every single year, 30 000 people living along the Indo-Nepal border are at risk due to floods. These floods are not natural, but take place because constructions on the Indian side of the border obstruct the natural flow of the Rapti river. Read more
Read More

Grenseløs ressursgrådighet

Norske selskaper utvinner i dag store mengder ikke-fornybare ressurser, både i Norge og i resten av verden. Jakten på de siste ressursene skaper store utfordringer for miljø, klima og menneskerettigheter. Salen var fullsatt da grenseløs ressursgrådighet ble diskutert under årets Globaliseringskonferanse. Read more
Read More

Grenseløs ressursgrådighet

Vi inviterer til plenumsmøte om Grenseløs ressursgrådighet under årets Globaliseringskonferanse! Read more
Read More

Gledelig at Norge følger traktatprosessen

Vi er svært glade for at Norge har bestemt seg for å følge diskusjonen rundt en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av selskaper. Read more
Read More