Grenseløs ressursgrådighet

Norske selskaper utvinner i dag store mengder ikke-fornybare ressurser, både i Norge og i resten av verden. Jakten på de siste ressursene skaper store utfordringer for miljø, klima og menneskerettigheter. Salen var fullsatt da grenseløs ressursgrådighet ble diskutert under årets Globaliseringskonferanse. Read more
Read More

Grenseløs ressursgrådighet

Vi inviterer til plenumsmøte om Grenseløs ressursgrådighet under årets Globaliseringskonferanse! Read more
Read More

Gledelig at Norge følger traktatprosessen

Vi er svært glade for at Norge har bestemt seg for å følge diskusjonen rundt en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av selskaper. Read more
Read More

Norge og Europa henger etter

Denne uken pågår en historisk prosess: en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av selskaper er under utforming i FN. Selv om prosessen har pågått i to år allerede, ser det enda ikke ut til å ha gått opp for Europa at det kommer til å bli en traktat. Read more
Read More

Norge står utenfor menneskerettsavtale

For første gang i historien lager FN regler som skal gjøre det klart hvem som har ansvaret når selskaper bryter menneskerettighetene. Men Norge er ikke med. Read more
Read More

En handlingsplan uten handling

Vi leser stadig vekk om selskaper som bryter menneskerettighetene, tekstilfabrikker som kollapser og leverandører som bruker barnearbeidere. Listen er lang, og behovet for internasjonal regulering er stort. Read more
Read More

Fordrevet for å gi plass til kaffeplantasje

15 år har gått siden Ugandas militærstyrker angrep fire landsbyer i regionen Mubende. 4000 mennesker ble fordrevet fra sine hjem, og landområdet ble leid ut til en kaffeplantasje. Lokalbefolkningen venter fortsatt på rettferdig oppreisning og kompensasjon. Read more
Read More

Oljefondet – ett skritt nærmere

Det norske sivilsamfunnet har lenge lagt press på Norges Bank Investment Management (NBIM) for at vår felles formue ikke skal bidra til brudd på menneskerettighetene. Denne måneden la NBIM frem et forventningsdokument om menneskerettigheter som legger føringer for selskaper Oljefondet er investert i. Med dette sendes et viktig og etterspurt signal om at Norge vil ta sine forpliktelser utenfor Norge på alvor. Read more
Read More

Det neste steget

I en tid der transnasjonale selskaper vokser seg stadig større, og statlige investeringer påvirker mennesker på andre siden av kloden, må vi ha mekanismer på plass som sørger for at menneskerettighetene ivaretas utenfor egne landegrenser. Read more
Read More

FIAN Norge med innspill til ny stortingsmelding om menneskerettigheter

12. desember 2014 ble Stortingsmelding 10 (2014- 2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken lansert av utenriksminister Børge Brende. FIAN Norge mener dette er en viktig stortingsmelding, som inkluderer mange Read more

Read More