1 % av 1 dag!

16. oktober feirer vi verdens matdag! Vi har mye å feire, men en lang vei å gå før alle får oppfyllt sin rett til å forsørge seg selv. På verdens matdag oppfordrer vi deg til å engasjere deg for retten til mat ved å: 1. utfordre en bedrift til å gi 1 % (eller Les mer →

Verdens Matdag 2014

16. oktober feirer vi verdens matdag. Samtidig opplever flere lokalsamfunn ved Rapti-elven i Nepal årlig flom med påfølgende tap av matjord og avlinger, dyr og menneskeliv. Flommen skyldes oppdemning av elven på indisk side og FIAN har siden 2008 støttet opp om lokalbefolkningen i deres kamp for å holde indiske myndigheter Les mer →