Gratulerer på verdens matdag 16. oktober!

16.10.2011: Gratulerer med dagen! Og gratulerer til FIAN International for 25 års kamp for retten til mat! Takk for støtten alle sammen!

 

Les FIAN International appell i anledning dagen.

 

Blå oktober 2011: Rent vann til alle!

Erik Solheim deler ut sølevann

Blå oktober 2011: Erik Solheim deler ut sølevann. Foto: Tom Henning Bratlie

 

12.10.2011: På Eidsvollsplass surrer 24 barn rundt i gule refleksvester. To brønner, en med rent vann og en med sølevann, står foran et banner med påskriften ”rent vann til alle”. Det er duket for åpningen av Blå oktober 2011.

 

Se video av Erik Solheim når han gir barnehagebarn sølevann på åpningen av Blå oktober.

 

Etter den nest våteste sommeren i Norge siden målingene startet, er det lett å konstatere at Norge har rent vann i overflod. Sammen med 20 andre norske organisasjoner står FIAN bak Blå oktober. Blå oktober mener at vann er et globalt fellesgode som må fordeles og forvaltes for både dagens og framtidens generasjoner. I fjor ble retten til vann og sanitær anerkjent i to historiske resolusjoner i FN, og gjort juridisk bindende.

 

Blå oktober vil at norske myndigheter fremmer retten til vann og sanitær, og sørger for praktisk oppfølging både nasjonalt og internasjonalt, for å sikre alles tilgang til rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold.

 

Blå oktoberkampanjen krever at norske myndigheter:

 

  • legger til rette for en betydelig økning i norsk støtte til småskala vann- og sanitærtiltak.
  • bidrar til utvikling av bærekraftige toalettsystemer og forhindrer at lokale og internasjonale vannressurser blir en dumpeplass for kloakk.
  • øremerker midler til klimatiltak som sikrer vann og sanitære forhold for de som rammes hardest av klimaendringene.
  • sørger for at arbeidsdokumentet til Rio+20-konferansen setter klare mål for vann og sanitær, med spesielt fokus på de fattigste.
  • ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, slik at brudd på retten til vann og tilfredsstillende sanitære forhold kan etterprøves.
  • gjennomfører midtveisgjennomgangen av Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid og kartlegger i hvilken grad norsk vann- og sanitærbistand er i tråd med FNs tusenårsmål.

 

Les mer på http://blaoktober.no