Kampanjer

Underskriftskampanjer er vårt viktigste verktøy. Det viser mottakeren at det ligger et folkelig engasjement bak våre krav.

Kampanjer som direkte angår en tredjepart – en berørt part – iverksettes etter forespørsel fra dem selv, enten gjennom FIANs kontor i deres eget land eller via hovedkontoret vårt i Heidelberg.

Kampanjer som angår norsk politikk lager vi lokalt i Norge.

Pågående kampanjer: