Om FIAN

FIAN (FoodFirst Information and Action Network) ble etablert i 1986 i Tyskland. Vi er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å fremme retten til fullgod mat, slik dene er nedfelt i flere internasjonale konvensjoner. FIAN arbeider med enkeltsaker på grasrotnivå og et bredt informasjonsarbeid. Vi arbeider med nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid for å sikre og bedre enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FIAN samarbeider med flere andre organisasjoner.

FIAN Norges ble etablert allerede i 1988. Vårt kontor ble bemannet i 2003, og består for tiden av 1,6 årsverk. Vi har et nært samarbeid med FIAN India og FIAN Nepal.

FIAN Norges virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, gaver og Norad-midler.

Se mer om her om HVA VI GJØR