Om FIAN

FIAN (FoodFirst Information and Action Network) ble etablert i 1986 i Tyskland. Vi er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å fremme retten til fullgod mat, slik dene er nedfelt i flere internasjonale konvensjoner. FIAN arbeider med enkeltsaker på grasrotnivå og et bredt informasjonsarbeid. Vi arbeider med nasjonalt og internasjonalt påvirkningsarbeid for å sikre og bedre enkeltmenneskets grunnleggende rettigheter. FIAN samarbeider med flere andre organisasjoner.

FIAN Norges ble etablert allerede i 1988. Vårt kontor ble bemannet i 2003, og i perioden fram til 2018 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt med FIAN India og FIAN Nepal, finanisert av Norad, med 10% egenandel. Vi hadde også informasjonsmidler fra Norad i den perioden, som muliggjorde en informasjonsmedarbeider i deltid.  Prosjektet ble avsluttet i 2018, og informasjonsstøtten har blitt avviklet.
FIAN Norge har siden 2019 ikke noe sekretariat, men drives utelukkende med frivillig innsats av styrets medlemmer og noen aktivister.  Kontoret i Kolstadgata har blitt avviklet.

FIAN Norges virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent og gaver.

Se mer om her om HVA VI GJØR