Jord for folk – ikke profitt!

16.10.2003: “Jord for folk – ikke profitt!” er FoodFirst Information and Action Networks (FIAN) slagord på verdens matvaredag 16. oktober 2003. Vi ønsker å fokusere på årsakene til sult og lanserer denne dagen en Global Handlingsdag.

FIAN-aktivister fra flere land i Latin Amerika, Asia, Afrika og Europa har ulike aktiviteter denne dagen for å informere om brudd på retten til mat og hvordan vi jobber for å kjempe mot sult med menneskerettigheter.

For eksempel, har verdien på jord i deler av Chocó-regionen i Colombia økt dramatisk på grunn av planer om å anlegge en kanal mellom Stillehavet og Atlanterhavet.

En samvittig­hets­løs regjering, hensynsløse jordspekulanter, profittsøkende tømmerselskaper og kvegfarmere har konspirert om å presse hundrevis av familier i Cacarica bort fra den fruktbare jorda de nå lever av.

For familiene vil dette bety en sterk endret livssituasjon, med fattigdom og sult.
På FIANs Globale Handlingsdag ønsker vi også å fremheve det pågående bruddet på retten til mat i Kashipur-området i delstaten Orissa i India.

Her har indiske myndigheter ikke skydd noe middel for å kvele lokalbefolkningens motstand mot et kanadisk-indisk foretak som truer med å tvangsflytte tusentalls mennesker for å utvinne bauxitt fra åpne gruver.

Hvis gruve­driften starter som planlagt i november, vil mer enn 60 000 mennesker oppleve at markene og elvene i nærmiljøet blir ødelagte som følge av den åpne gruvedriften.

Konse­kvensene for dem som mister jorda si på grunn av tvangsflytting og forurensning vil være sult og fattigdom.

Brudd på menneskerettigheter, slik som i Kashipur og Cacarica, er blant de vanligste årsakene til sult rundt om i verden og Rolf Künnemann, generalsekretær i FIAN Internasjonalt, poengterer at lokale makteliter, visse statsmyndigheter og flernasjonale selskaper inngår en redselsfull allianse der formålet er profitt på jordområder eller akkumulering av jord for å bevare økonomisk og politisk makt.

For småbønder betyr dette frarøvelse av jorda og tvangsflytting, med fattigdom og sult liggende på lur rundt hjørnet.

Oslo, torsdag 16. oktober: Mellom kl. 10 og 18 finner du FIAN Norge i Torggata. Alle er velkomne til å lære mer om vårt arbeid og delta med å sende protestbrev til myndighetene i Colombia og India. Ønsker du mer informasjon om FIANs arbeid kan du ta kontakt med FIAN Norges sekretariat på e-post: postmaster@fian.no eller telefon 22 42 32 11. Vi har kontor i Grensen 9A, 0159 Oslo.