VELKOMMEN! DU HAR KOMMET TIL EN SIDE MED INFORMASJON OM FIAN NORGE!

FIAN Norge er en menneskerettighetsorganisasjon, som arbeider for å styrke Retten til mat, i Norge så vel som i det globale sør. Retten til mat er forankret i FN-konvensjonen om Økonomiske, kulturelle og politiske rettigheter.
Uheldigvis blir ikke denne rettigheten respektert eller tatt hensyn til i veldig mange land, og som du kanskje vet er antallet sultende og feilernærte økende i verden, samtidig som en global fedmeepedemi er i ferd med å spre seg, drevet at de storeinternasjonale fast-food kjedene.

Også i Norge brytes denne rettigheten til stadighet; vi hører historier om under- og feilernæring på sykehjem og institusjoner, barn fra ressursfattige hjem komme på skolen uten frokost eller matpakke, og de store selskapene får fritt kjøre sine reklamekampanjer for usunn mat og drikke. Norsk bistandspolitikk har i varierende grad hatt som mål å styrke bærekraftige matsystemer i utviklingsland, enda all forskning viser at dersom man støtter en kvinnelig bonde, vil det sikre hele familien, og bidra til vekst i hele lokalsamfunnet.

FIAN Norge er en 100% frivillig organisasjon, og teller en rekke medlemmer som har solid kompetanse på matsikkerhetsspørsmål og ernæring. Vi har INGEN offentlig finanisering, og er helt avhengig av kontingent og bidrag fra medlemmer og venner. Her finner du informasjon om det nåværende styret. VI trenger stadig til nye medlemmer og styremedlemmer. Har du lyst til å vite mer kan du sende en mail til post@fian.no. Bidrag kan gis her:
FIAN Norge er en del av FIAN International, som er en internasjonal organisasjon med avdelinger i over 30 land. FIAN International er en sentral aktør i internasjonalt arbeid for agroøkoloi, landrettigheter for småbønder, mot storselskapenes press for økende strukturrasjonalisering og mekanisering av landbruket, og deres markedsføring av usunn mat.

Våre viktigste satsingsområder i høst er:
Ernæring på institusjoner, spesielt for eldre;
Alternativ rapportering på Norges oppfølging av ØSK,
Påvirkning for sterkere menneskerettighetsfokus i Regjeringens nye strategi for matsikkerhet, som er under utarbeidelse.