Når vil Norge anerkjenne sine menneskerettslige forpliktelser i utlandet?

Norges Pensjonsfond er verdens største statlige fond og investerer i over 8000 selskaper i utlandet. Ikke alle disse investeringene ivaretar Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, noe som bekymrer både FIAN og FN. I forbindelse med forslag til nytt statsbudsjett, gikk flere organisasjoner sammen om en kampanje for å synliggjøre viktigheten av ”bistandsbudsjettet”. Resultatet ble magasinet ”Utviklingsaktuelt”, og FIAN Norges bidrag var en artikkel om Norges menneskerettslige forpliktelser i utlandet (ETOs). 

Les hele Utviklingsaktuelt på nettsidene til RORG-samarbeidet.