Norsk politikk

Med nesten 800 millioner sultende i verden mener FIAN Norge det er helt nødvendig at norsk utviklingspolitikk tar utgangspunkt i årsakene til sult, og at penger bevilges på en måte som gjør at folk kommer seg ut av ekstrem fattigdom. Dette er i samsvar med Norads forståelse av en rettighetsbasert utvikling:

En rettighetsbasert tilnærming til utvikling innebærer at rammeverket for den prosessen som skal føre til menneskelig utvikling skal baseres på internasjonale menneskerettigheter. Med utgangspunkt i det internasjonale menneskerettighetslovverket har denne tilnærmingen følgende prinsipper:
•    Deltakelse
•    Ansvarlighet
•    Ikke-diskriminering
•    Transparens
•    Menneskelig verdighet
•    Innflytelse
•    Rettssikkerhet

Retten til mat står langt sterkere i dag i den offisielle norske utviklingsdiskursen enn noen gang tidligere. Dette synliggjøres blant annet i regjeringens stortingsmeldinger og norske innspill under FN prosesser. Likevel har FIAN Norge fremdeles et viktig arbeid å gjøre for å sikre at retten til mat brukes som et verktøy både av myndigheter og sosiale bevegelser for å sikre varige løsninger for dem som i dag ikke makter å brødfø seg selv og sin familie. Vi må blant annet tilstrebe at norsk utviklingspolitikk følger menneskerettighetsprinsippene og at forvaltningen har gode systemer for å sikre at norske aktører ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene.