10 år med “Coffee to go” – europeiske protester på årsdagen for utkastelse i Uganda

Oslo, 19.08.2011: På dagen 10 år etter den ugandiske hærens tvangsflyttingen av flere enn 2000 mennesker til fordel for den tyske investoren Neumann Kaffee Gruppe, gjennomfører FIAN-aktivister i dag symbolske handlinger foran ugandiske ambassader i europeiske byer å for en slutt på straffefrihet, mangel på erstatning og effektivt hjelp til de berørte.

I august 2001 tvang den ugandiske hæren hundrevis av familier bort fra jorda de hadde bodd på i distriktet Mubende. Denne jorda ble deretter leid ut til Kaweri Coffee Plantation Ltd, et datterselskap av det tyske Neumann Kaffee Gruppe. Kaweri brukte denne jorda til å etablere Ugandas første store kaffeplantasje. Inntil i dag har de tvangsflytta verken blitt kompensert for det totale tapet av jord og eiendommer eller for problemene som de møtte etter utkastelse.

Martin Wolpold-Bosien, FIANs internasjonale programkoordinator

– De fleste av tvangsflytta lever fremdeles under ekstremt vanskelige forhold i utkanten av plantasjen, forteller FIANs internasjonale programkoordinator Martin Wolpold-Bosien. Jorda var deres levebrød, og dette har de mistet.

Rettsforhandlingene som de tvangsflytta startet i 2022 mot regjeringen i Uganda og Kaweri Coffee Plantation Ltd har blitt utsatt for systematiske forsinkelser. Selv arbeidet med å finne en utenomrettslig løsning i saken har blitt oversett av regjeringen i Uganda og av selskapet.

Hva har de tvangsflytta rett til?

– Som underskriver av Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er Uganda forpliktet til å respektere menneskers rett til mat etter internasjonal lov, påpeker Flavio Valente, FIAN Internationals generalsekretær. Den nåværende boligsituasjon i Mubende truer bøndenes rett til tilstrekkelig mat slik det er slått fast i konvensjonen. Den ugandiske regjeringen må gjøre opp for de voldelige utkastelsene som ble gjennomført, og kompensere de berørte. I tillegg må staten garantere alle ofrene av menneskerettighetsbrudd retten til effektivt rettergang og tilgang til rettferdighet, forklarer Valente.

Det er i dag 19. august 2011 10 år på dagen siden utkastelse skjedde. 10 år med urettferdighet – 10 år med strafferihet. FIAN krever at straffefrihet må ta slutt, og at ugandiske myndigheter og Neumann Kaffee Gruppe blir holdt ansvarlige for brudd på retten til mat.

Ytterligere informasjon:

Protesthandlinger vil finne sted foran ugandiske ambassader i Brussel og Berlin, og på NyeleniEurope Forum i Krems, Østerrike. Et protestbrev vil bli sendt av FIAN Internasjonals sekretariat til ansvarlig hoveddommer i Uganda, og vil samtidig bli overlevert til ugandiske representasjoner i Brussel, Berlin, Danmark, Genève og Wien. Ytterligere aksjoner vil skje den 20. september i Budapest.

Kontakt: Anton Pieper, +49-176-968 22 859

Se FIANs protestbrev til hoveddommer Hon Justice Yorokamu Bamwine på http://www.fian.org/news/press-releases/10-years-of-coffee-to-go/pdf

Bakgrunnsinformasjon om Mubendesaken http://www.fian.org/cases/cases2/mubende-uganda-coffee-plantation-by-neumann/pdf