Årsmøte i FIAN Norge 2021

Dato: 29. april 2021 kl 1800
Møtet gjennomføres på Zoom: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87300056613…
Meeting ID: 873 0005 6613, Passcode: 010893

Forslag til dagsorden

Møtet innledes med et faglig innlegg av styremedlem Guisela Mejia Camacho.

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.     Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.
3.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2020.
4.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2020
5.     Innkommet forslag:  Det har blitt foreslått at FIAN Norge nedlegges.  Det vil bli gitt en kort presentasjon av bakgrunnen for forslaget, og eventuelle konsekvenser. Avstemming over forslaget.
Dersom forslaget om nedleggelse ikke blir vedtatt av årsmøtet, fortsetter møtet med følgende saker:

6.     Godkjenning av budsjett for 2021.
7.     Valg

  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Delegat til FIAN International-møter
  • Revisor, valgkomite for 2022

Avslutning av møtet.

—————————————————————————————————————-
Styret har utarbeidet følgende årsmøtepapirer, klikk på tittelen for å åpne:
Årsmelding 2020,
Balanserapport 2020 og Regnskap 2020 med noter for 2020
Revisors rapport
Forslag til årsplan og budsjett 2021

Andre dokumenter av interesse:
FIAN Norges vedtekter
Protokoll fra årsmøtet i 2019