FIAN Norge aktivitet på det alternative mattoppmøtet

In collaboration with African Population and Health Research Centre (Nairobi) and Just Food (USA), Fian Norway organized a session at the alternative food summit FoodSystems4People, on July 27th. The activity was called “Universal Food Access: Reclaiming Indigenous Peoples’ Food Systems and Community Supported Agriculture“ Moderators:     Qiana Mickie, CSM Coordinating Committee, Les mer →

Thesis Award

CALL FOR APPLICATIONS FIAN NORGE THESIS/PAPER AWARD 2021 OBS, Deadline extended until October 15th. HAVE YOU WRITTEN AN INTERESTING THESIS OR PAPER IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND THE RIGHT TO FOOD? FIAN Norge is awarding a 5 000 NOK prize to a bachelor or master thesis or other Les mer →

Årsmøte i FIAN Norge 2021

Dato: 29. april 2021 kl 1800Møtet gjennomføres på Zoom: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87300056613… Meeting ID: 873 0005 6613, Passcode: 010893 Forslag til dagsorden Møtet innledes med et faglig innlegg av styremedlem Guisela Mejia Camacho. 1.     Godkjenning av innkalling og saksliste.2.     Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere.3.     Gjennomgang og godkjenning Les mer →

Godt møte med FNs spesialrapportør om ekstrem fattigdom Philip Alston

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerte FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring 4.11.2020. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston snakket om sin avslutningsrapport, som inneholder sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. Han viste også hvordan COVID-19 gjør ting verre, og Les mer →

Årsmøtepapirer 2020

Her finner du dokumenter til FIANs årsmøte 20204. november 2020 kl 1800 på Senter for Menneskerettigheter, Domus Juridica, Kr. Augustsgate 17, Oslo.  Foran Årsmøtet organiserer vi et Webinar med Philip Alston og andre innledere om “sult og ekstrem fattigdom”.     Webinaret er et frittstående arrangement, foregår på engelsk og er åpent Les mer →

Åpent møte om verdens stort sett feilende fattigdoms-bekjempelse!

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerer FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston presenterer sin avslutningsrapport, der han kommer med sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. FNs Bærekraftsmål ble vedtatt av alle verdens land i Les mer →