Bønder møtt med vold i Honduras

26.09.2012: Honduras: Bondeorganisasjoner krever dialog med myndighetene for å få tilbake landområder de har krav på, men blir møtt med vold og fengsling. Siden 2009 er 53 bønder og en journalist med partner drept, i forbindelse med en landbrukskonflikt i området Bajo Aguan, nord i landet. Sist helg ble også bøndenes advokat drept, menneskerettighetsadvokat Antonio Trejo Cabrera. Internasjonale organisasjoner fordømmer kriminaliseringen av bøndene og utrykker sterk bekymring for situasjonen.

21. august møtte hundrevis av småbønder fra Bajo Aguan opp utenfor høyesterett i hovedstaden Tegucigalpa, for å markere retten til sine landområder. Den fredelige demonstrasjonen ble arrangert for å kreve dialog med nasjonale myndigheter om den pågående konflikten. På tross av to rettskaftige dommer som sier at landområdene tilhører bøndene, er de fremdeles under kontroll av en privat plantasjeeier.

I slutten av august var det en rekke arrestasjoner og drap i forbindelse med saken. Menneskerettighetsorganisasjoner følger situasjonen nøye, men aktivister herfra risikerer også å bli fengslet. Politiet bruker tåregass og utøver vold og fensling for å fjerne demonstranter. I følge informasjon fra menneskerettighetsdomstolen i Honduras er hverken politivolden eller noen av drapene etterforket.

Flere internasjonale organisasjoner følger saken og krever at den honduranske staten tar ansvar og beskytter og ivaretar rettighetene til sine borgere.

Julie Hval
Foto: Giorgio Trucchi