Bønder og andre arbeidere fra landlige områder krever sine rettigheter

Representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere og landlige arbeider fra hele verden sender inn en felles erklæring om en FN-erklæring om bønders, og andre som jobber i landlige omårder, sine rettigheter.

Photo © Mario Macías, Guayaquil (Ecuador).
Photo © Mario Macías, Guayaquil (Ecuador).

Den 5. februar 2015 kom FIAN Internasjonal, sammen med CETIM, andre menneskerettighetsorganisasjoner og representanter for bønder, urfolk, dyreholdere, fiskere og landlige arbeidere fra hele verden med en felles erklæring til den andre økten til en åpen, mellomstatlig arbeidsgruppe om en FN-erklæring om rettighetene til bønder og andre som jobber i landlige områder.

I erklæringen heter det: “Vi har engasjert oss konstruktivt i denne prosessen med FNs erklæring om rettigheter for bønder og andre personer som jobber i landlige området, fra feltet, beiteområder, våre arbeidsplasser rundt om i verden, og her i Genève i mange år. Vi er glade for å se den pågående prosessen og konstruktive innspill fra mange stater og sivilsamfunnsorganisasjoner. FNs Menneskerettighetsråds resolusjon 26/26 i 2014, ga mandatet til denne mellomstatlig arbeidsgruppen, for å forhandle, sluttføre, og framlegge for Rådet et forslag til en FN-erklæring om rettighetene til bønder og andre som jobber i landlige områder. Mandatet taler for at eksisterende menneskerettigheter skal avklares og forenes, med sikte på å fremme og beskytte menneskerettighetene til bønder og andre som jobber i landlige områder. Vi mener at erklæringen skal utvide bønders og andre som jobber på landet sine universelle rettigheter, og dermed fylle eksisterende normative hull i beskyttelsen av disse. Den bør også være fremtidsrettet for kunne å håndtere nye hull som kan dukke opp, og dermed ende diskriminerende praksis som påvirker bønder og andre som jobber i landlige områder.”