De Schutter oppfordrer G20 til å satse på verdens småbrukere for å bekjempe den økende sulten

Av Ole-Jacob Christensen, Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde og Småbrukarlag, www.smabrukarlaget.no

27.06.2011: FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter, oppfordrer G20-landene til å satse på verdens småbrukere for å bekjempe den økende sulten.  G20-landene møttes 22 -23. juni, og De Schutter oppfordret i en artikkel i le Monde til en ny internasjonal landbrukspolitikk.

Dagens løsninger har mislykkes, skriver han: ”Vi opplever gang på gang kraftige prisøkninger.. Miljøet ødelegges. Feilernæringen og fattigdommen på landbygda fortsetter. La oss innse at vi har tatt feil: sulten er ikke et demografisk problem eller en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Den er først og fremst resultatet av politiske faktorer som dømmer småbrukere – de fremste ofrene for sulten – til fattigdom: manglende tilgang på jord, vann og kreditt, manglende organisering av de lokale markedene, manglende grunnleggende infrastruktur, for svak forhandlingsstyrke overfor mellomleddene og en stadig sterkere konsentrasjon inne den agroindustrielle sektoren.

Olivier De Schutter | United Nations Special Rapporteur on the Right to Food

Spesialrapportøren lister opp fem krav til G20-landene:

1: Regulere markedene for landbruksprodukter og gjøre dem mer gjennomsiktige.

2: Støtte til regional lagringskapasitet for mat, bl.a for å stabilisere prisene og å unngå at matvarer blir bedervet før de når forbruker.

3: Styrke offentlige tjenester som landbruksrådgivning og veibygging, samt hjelp til å starte samvirker og fagforeninger.

4: Støtte hvert enkelt lands kapasitet til å fø egen befolkning. Siden begynnelsen av 90-tallet er matimporten til de minst utviklete landene femdoblet. Satsing på eksportlandbruk har gjort disse landene svært sårbare for prisendringer på verdensmarkedet.

5: Styrke den internasjonale politikken for matsikkerhet.

Kilde: le Monde, 9. juni 2011