12 timer er lenge å vente

Sykehjem bærer ordet hjem i seg. Men er det først og fremst et hjem eller en arbeidsplass? Er måltidene styrt etter de ansattes arbeidstid, snarere enn beboernes behov og rettigheter? Read more
Read More

Min siste adresse

Vi har snakket med eldre sykehjembsbeboere om hvordan det er å bo på sykehjem i Norge i dag. De har fortalt oss sine mathistorier. Dette er den første av fortellingene. Read more
Read More

The World Food Crisis: The Way Out

With the world still trapped in a multifold crisis, this year’s Right to Food and Nutrition Watch will take stock of the past decade and present thought-provoking discussions and alternative solutions for finding our way out. Read more
Read More

Business, Human Rights, and Nutrition

Poor diets constitute the world’s leading cause of early deaths.With obesity on the rise, including in childhood, people are becoming further predisposed for cancer, diabetes 2, and cardiovascular diseases. How can a human rights-based approach to food and diet-related health make a difference? Read more
Read More

Brudd på retten til amming!

Amming er et av de viktigste tiltakene globalt for å hindre sykdom og dødsfall blant barn under 5 år. At mor får tilstrekkelig informasjon og støtte til amming er en del av barns rett til helse og ernæring. Uetisk markedsføring av morsmelkerstatning er et brudd på Barnekonvensjonen. Read more
Read More

Human Rights and Healthy Diets

Seminar: Human Rights and Healthy Diets. Does the food industry have responsibility to respect the human right to adequate food and diet-related health? Read more
Read More

FIAN fyller 30 år!

FIAN International ble etablert i Tyskland i 1986, og to år senere opprettet vi en egen avdeling her i Norge. De siste tretti årene har FIAN jobbet utrettelig med å fremme retten til tilstrekkelig og fullgod mat. En menneskerett som møter stadig nye utfordringer. Read more
Read More

Ernæring er en menneskerett, ikke en business

Hver dag kjemper millioner av mennesker for å få oppfylt sin rett til mat og ernæring. At kommersielle interesser går på akkord med folks ernæring og helse er en stadig mer aktuell problemstilling. Ernæringspoltikk må baseres på menneskers behov, ikke på økonomiske interesser. Read more
Read More

Peoples’ Nutrition is Not a Business

The right to adequate food and nutrition is violated across the world on a daily basis. Simultaneously, food and nutrition is becoming big business and corporations are increasingly taking control over food production, institutions and policy spaces. These issues, and more, were discussed at the Norwegian launch of the Right to Food and Nutrition Watch. Read more
Read More

Launch of the Right to Food and Nutrition Watch 2015

Welcome to the Norwegian Launch of the Right to Food and Nutrition Watch on 15 December at the Norwegian Centre for Human Rights. Read more
Read More