Etiopia skal leige bort jordbruksområde på storleik med Belgia

27.10. 2010: Jorda skal leigast bort til private investorar som skal dyrka ris, bomull og andre produkt med tanke på å auka utanrikshandelen, seier etiopias landbruksminister. Les heile saken hjå Bloomberg.