FIAN Norge uttrykker bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras

I mai 2015 gjennomgår Honduras en ny periodisk gjennomgang av sine menneskerettighetsforpliktelser og i den forbindelsen ønsker Norsk Folkehjelp og FIAN Norge, på vegne av en rekke internasjonale organisasjoner, å uttrykke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras.

Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FNs Menneskerettighetsråd, som gir rådet mulighet til å gjennomføre periodiske gjennomganger av alle medlemsland og oppfyllelsen av deres menneskerettsforpliktelser. Det er medlemsstatene selv som driver høringsprosessen der det aktuelle landet har en mulighet til å fremlegge hvilke handlinger de har gjort for å forbedre menneskerettsituasjonen i deres land, og for å oppfylle deres forpliktelser.

UPR baserer seg på informasjon gitt av staten selv i form av en statsrapport, i tillegg til informasjon fra uavhengige menneskerettighetseksperter eller grupper, og også informasjon fra andre aktører, slik som ikke-statlige organisasjoner. Høringen foregår som en interaktiv diskusjon eller dialog mellom den aktuelle staten og en arbeidsgruppe bestående av 47 medlemmer fra Menneskerettighetsrådet.

I forbindelse med Honduras’ UPR i mai 2015, ønsker Norsk Folkehjelp og FIAN Norge, på vegne av en rekke internasjonale organisasjoner, å uttrykke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Honduras. Siden landets første UPR i 2011 har situasjonen forverret seg på flere områder. Det er en økende straffefrihet for brudd på menneskerettighetene; ytringsfriheten, kvinners og bønders rettigheter er under sterkt press.

En delegasjon fra Honduras kommer til Oslo den 20. mars, og Norsk Folkehjelp og FIAN Norgehar derfor fått innvilget et møte med Utenriksdepartementets Latin-Amerikaseksjon for å se hvordan de kan påvirke den videre UPR-prosessen til Honduras. Videre oppfordrer de den norske ambassaden i Guatemala til å samarbeide med UD for å bidra inn i den honduranske UPR-prosessen. De ber også Norges faste delegasjon i Genève til å se nærmere på menneskerettighetssituasjonen i Honduras og bidra gjennom UPR- prosessen til å stille spørsmål og komme med anbefalinger til honduranske myndigheter. Norsk Folkehjelp og FIAN Norge mener det er viktig at Norge er tilstede under formøtet den 9. april og under høringen av Honduras i Menneskerettighetsrådet i mai.