Innkalling til årsmøte for FIAN Norge 2019

Dato: Tirsdag 7. mai 2019 Tidspunkt: Kl. 18:30-20:00. Det vil bli enkel servering. Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, 7.etg. Påmelding her Dagsorden. Se sakspapirer nederst på siden. SAK 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste SAK 2 – Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere SAK 3 – Gjennomgang og Les mer →

Ikke klag!

Norge flagger menneskerettighetene høyt internasjonalt, men vil ikke gi norske borgere mulighet til å klage til FN for brudd som skjer her hjemme. Norge nekter å slutte seg til
klageordningen for FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Les mer →