Håndtere landområdeproblematikk i et menneskerettighetsperspektiv i Afrika

Et nytt Haki Zetu hefte , utgitt i samarbeid av FIAN og Amnesty International, om “Landområder og menneskerettigheter” gir informasjon og veiledning om hvordan forsvare landområderettigheter, overvåke landområdepolitikk og brudd, påvirke, føre kampanje og søke oppreisning for landområderelaterte overgrep.

Photo © Geoff Arbourne. Mozambique, 2012.
Photo © Geoff Arbourne. Mozambique, 2012.

Landområdekonflikter, “landran” og kvinners begrensede tilgang til landområder er store problemer i Afrika. I disse prosessene, er menneskerettigheter ofte tråkket på. Selv om landområderettigheter ikke er nedfelt i menneskerettighetstraktater, kan menneskerettighetsstandarder bli brukt for å løse disse bruddene.

Som en del av Haki Zetu håndbokserien, en praktisk verktøykasse for lokale frivillige organisasjoner og lokalsamfunnsbaserte organisasjoner som jobber med lokalsamfunn for å realisere sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, har et utfyllende hefte om landområder og menneskerettigheter blitt utgitt i samarbeid av FIAN International og Amnesty International.

Dette verktøysettet har som mål å støtte lokale aktivister og utviklingsarbeidere som bruker en rettighetsbasert tilnærming til å takle økonomiske og sosiale problemer. Heftet gir informasjon om forholdet mellom landområder og menneskerettigheter, og gir veiledning om å forsvare disse rettighetene, overvåking av landområdepolitikk og brudd, påvirkningsarbeid, kampanjer og om å søke oppreisning for brudd relatert til landområder.