Honduras: International delegasjon dokumenterer alvorlege åtak på menneskerettar i Bajo Aguán

7. mars 2011: Ein internasjonal delegasjon av etterforskarar frå seks ulike nettverk og internasjonale organisasjonar har studert menneskerettssituasjonen i Bajo Aguán-regionen i Honduras. Basert på funn under etterforskinga har det internasjonale delegasjonen avdekka ei alvorleg menneskerettsleg krise. Les rapporten på FIAN International sine sider.