Innspill til norske myndigheter om Food Systems Summit

Sammen med Wenche Barth Eide og Liv Elin Torheim presenterte Arvid den 9. mars et innspill til den interdepartementale arbeidsgruppa som følger FSS. Lise Albrechtsen fra UD ledet møtet. Det er imidlertid en representant for et annet departement som Read more

Read More

The State of Food and Nutrition in the World 2019

FAO utgir hvert år en ny utgave av denne rapporten. 2019 utgaven dokumenterer det skremmende og uverdige faktum at antallet sultende og underernærte i verden øker, etter snart 20 års fremgang.  Hele rapporten kan lastes ned her: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

Og Read more

Read More

Bærekraftsmål 2 – Utrydde sult

Sult er verdens største tragedie og skandale. Ifølge FNs bærekraftsmål 2, skal det gjøres slutt på all sult og underernæring innen 2030. Kan retten til mat bli realisert for første gang i historien? Read more
Read More

Retten til mat i norske sykehjem

I Norge bor det drøyt 41 000 mennesker på sykehjem, noe som utgjør den største institusjonsgruppen i landet. Underernæring er en stor utfordring i helse- og omsorgssektoren, og det anslås at opp til 60% av eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Read more
Read More

Hva menes med retten til mat?

Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet som brytes hver dag. Men hva ligger egentlig i begrepet retten til mat? Read more
Read More

Opplevelser fra Hanoi

Kristine er frivillig hos FIAN og skriver masteroppgave om promotering av amming og markedsføring av morsmelkerstatning. Hun gjør nå feltarbeid i Vietnam, og deler sine erfaringer med oss i sine reisebrev fra Hanoi. Read more
Read More

Usunn markedsføring mot barn

Hvilken rolle kan FNs komité for barns rettigheter spille for å holde tilsyn med og promotere statlig beskyttelse av retten til helse? Read more
Read More

Promotering og markedsføring av amming og morsmelkerstatning

En av FIANs frivillige skal skrive masteroppgave i samfunnsernæring. Hun skal se på promotering og markedsføring av amming og morskmelkerstatning i Sørøst-Asia, og om dette er i henhold til WHO sine retningslinjer og til menneskerettighetene. Read more
Read More

Familielandbruket – truet av landran?

2015 er her. Nytt år, nye muligheter. Men før vi setter i gang med 2015 for fullt ønsker jeg et tilbakeblikk på året som har gått.

Året 2014 var utnevnt av FN til det internasjonale året for familielandbruket. Familielandbruket Read more

Read More

Nøkkelhullmerkede produkter: sunne eller ei?

Butikkene bugner over av matvarer og ulike produkter. Valgene er mange og for enkelte vil en pekepinn på sunnheten ofte være avgjørende. Nøkkelhullmerkede produktet er myndighetenes pekepinn til oss norske borgere. Men vil det i realiteten alltid være et Read more

Read More