Hvordan realisere retten til mat?

FAOs nye håndbokserie er basert på de frivillige retningslinjene fra 2005. De gir deg en enkel oversikt over verktøy stater kan bruke for å bidra til en progressiv realisering av retten til mat:
http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/en/