– Norge må ikke være så statiske!

Det er beskjeden fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Den 21. november måtte Norge svare for menneskerettighetenes tilstand i Norge. Norge forvalter verdens største statlige fond. Komitéen understreket derfor det store menneskerettslige ansvaret som hviler på Norge. De ønsket samtidig å vite hvordan Norge, gjennom Oljefondet, ønsker være en viktig pådriver for å styrke menneskerettighetene globalt. Norske myndigheter, ved Finansdepartementet, svarte kort og udiplomatisk at de ikke anser ØSK-komitéen for rette instans å diskutere Oljefondet. Etter lunsj forsøkte Utenriksdepartementet å pakke kommentarene penere inn – uten å anerkjenne at Norge har menneskerettslige forpliktelser i forvaltningen av Oljefondet. 29. november får vi vite hva FN mener.

Du kan se eksamineringen av Norge her.

Les nye Right to food quarterly

12.08.2011: FIANs kvartalsvise tidsskrift om retten til mat, Right to Food Quarterly, er ute med nr. 1/2011. Her slår FN eit slag for økologisk landbruk i kampen mot svolt, vi ser på strategiar mot forfølging av menneskerettsforkjemparar, korleis transnasjonale selskap kan regulerast, jordran og retten til mat i Tyskland. Les meir om desse og andre dagsaktuelle tema for retten til mat på FIAN International sine sider.

Svoltkatastrofe: Den internasjonale innsatsen på Afrikas horn må trappast opp

28.07.2011: Fleire enn 11 millionar menneske treng naudhjelp på Afrikas horn, og den internasjonale innsatsen kjem for seint, seier Verdas matvareprogram (WFP). FNs ekspertar på Somalia og på matspørsmål ber om at hjelpen blir trapa kraftig opp i det som er det verste katastrofen på over ti år. Redd Barna oppfordrar G20-landa til å gje meir pengar, og Flyktningehjelpen startar innsamlingsaksjon i Noreg og ber det internasjonale samfunnet om 56 millionar kroner for å hjelpa svoltråka i Somalia.

Honduras – Bajo Aguán: Internasjonalt nettverk fordømmer drap og menneskerettighetsbrudd

24.06.2011: Sivilsamfunnsorganisasjoner står sammen mot gjentakende vold, forfølgelse og drap på småbrukere i Honduras. I etterkant av besøket fra en internasjonal etterforskningsdelegasjon i februar 2011 er det på det rene at trusler, bortføring, forsvinning og drap fortsetter uten noen form for lovforfølgelse. Det er fremdeles ingen rettferdig løsning på jordbrukskonflikten i sikte. Les mer på FIAN Internationals sider.

FIAN krever handelsreguleringer for såfrø som respekterer retten til mat

15.04.2011: På den internasjonale dagen for småbønders kamp, 17. april, står FIAN sammen med millioner av bønder og krever at EU respekterer bøndenes rett til tilstrekkelig mat når nye handelsavtaler forhandles.  Å brødfø verden og ta vare på det biologiske mangfoldet må ikke underordnes private industriselskapers interesser.  Les hele pressemelding på FIAN International sine sider.

SUKSESS: Tysk utviklingsbank held tilbake Dinant-pengar som svar på menneskerettsbrot i Bajo Aguán, Honduras

14.04.2011: Denne veka kunngjorde Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) at kontrakten med Dinant Corporation i Honduras ikkje blir vidareført etter grundig etterforsking av konfliktane i Bajo Aguán. Eigar av Dinant, Miguel Facussé, seier storleiken på lånet er på 120 millionar norske kroner. FIAN presenterte ein rapport 18. mars i år som dokumenterer grove brot på menneskerettane og bruk av private, væpna styrker.

– Meir frihandel er ikkje det vi treng for å sikre retten til mat.

10.12.2008: Det sa FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter, i møte med frivillige organisasjonar i Genève nyleg. WTOs generaldirektør Pascal Lamy svarte med at WTO ikkje ynskjer frihandel på mat. Les Landbruk.no

Tre doktoravhandlinger om retten til mat

29.09.2008: Norad har gjennom Forskningsrådets program Utviklingsveier i Sør finansiert tre doktoravhandlinger innen temaet retten til mat. Hans Morten Haugen skriver om retten til mat og internasjonale handelsavtaler i avhandlingen Patent Rights and Human Rights: Exploring their Relationships. Ida-Eline Engh tar for seg retten til mat og hiv/aids i Uganda og Sør-Afrika i avhandlingen Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights. Siri Damman drøfter retten til mat og helse for urfolk i Argentina og Canada i avhandlingen Indigneous Peoples and the right to adequate food. Avhandlingene kan lastes ned fra norad.no.

Hva er en menneskerettighet?

26.01.2006: – Retten til mat, slik den er beskrevet i FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, kan gjøres til et effektivt våpen mot sult og fattigdom. Men rettighetene må konkretiseres og utvikles videre, og forpliktende avtaler må inngås, sier Wenche Barth Eide ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo. Les forskningsartikkelen i Apollon.no.