Innkalling til årsmøte for FIAN Norge 2018 med foredrag

Dato: Tirsdag 8. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 18-20. Det vil bli enkel servering.
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, 7.etg.


Program

18.00 – 18.30: Innledning

Filmvisning: «Min mathistorie». 
Eldre sykehjemsbeboere forteller sine mathistorier, og om hvordan de opplever måltidssituasjoner. Med Marit Erdal, FIAN Norge

Foredrag: «Markedsføring av morsmelkerstatning: brudd på barns rett til helse og ernæring.»
Foredrag med Kristine Vinje, nestleder, FIAN Norge

18.30 – 20.00: Årsmøte

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og to referenter
  3. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2017
  4. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2017
  5. Veien videre for FIAN i Norge – prioriteringer for styrearbeid kommende periode
  6. Budsjett for 2018
  7. Valg av styre, revisor og valgkomité

Av økonomiske og miljømessig hensyn, sender vi ut sakspapirene til årsmøtet per e-post. Alle sakspapirer blir også lagt ut på FIANs nettside.

En stor takk til alle medlemmer som støtter vårt arbeid med medlemskap og gaver. Dere er viktige for oss.
Vi håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen FIAN Norges styre


 

Sakspapirer:
Sak 1 – Inkalling til årsmøte
Sak 3 – Styrets årsberetning 2017
Sak 4 – Resultat og balanse 2017 
Sak 4 vedlegg 1 – Årsregnskap 2017
Sak 4 vedlegg 2 – Resultat avdelinger (prosjekter)
Sak 4 vedlegg 3 – Noter til årsregnskapet
Sak 5 – Veien videre for FIAN Norge
Sak 6 – Budsjett 2018 
Sak 6 vedlegg 1 – FIAN Norge budsjett for 2018