Internasjonal konferanse om jordran

Av Trond Sæbø Skarpeteig, FIAN Norge

31.03.2011: FIAN Norges Kristin Kjæret deltar på en internasjonal konferanse om jordran (land grabbing) ved University of Sussex 6.-8. april.

Hva er jordran, Kristin Kjæret?

– Begrepet landran brukes når utenlandske eller nasjonale interesser skaffer seg kontroll over større landområder, for å dyrke mat eller biodrivstoff. I de senere årene har vi sett at dette foregår i et stadig sterkere tempo, inspirert av stigende priser på mat og biodrivstoff på markedet, forklarer Kjæret. Oftest skjer dette med godkjenning av nasjonale myndigheter, på bekostning av lokalbefolkninger som rammes når de mister adgangen til områder de har brukt, noen ganger i generasjoner.

Hvorfor engasjerer FIAN seg så sterkt imot utenlandske oppkjøp av jord? Vil ikke det kunne føre til en økt produksjon av mat gjennom industrialisering av produksjonen?

– Det sies at spesielt Afrika har mye underutnyttete eller ubrukte landområder, men i realiteten har så godt som alle landområder en eller annen bruksform selv om det ikke er dyrket, mener Kristin Kjæret. Det kan være til beite, eller kanskje for samling av ved, byggematerialer og ville vekster. Samtidig er eiendomsforholdene ofte uklare, og tradisjonelle bruksrettigheter er ikke skrevet ned. Når det da kommer kapitalsterke krefter utenfra, gjerne med politiske kontakter i hovedstaden, har lokalbefolkningen lett for å bli satt til side. I mange graverende, veldokumenterte tilfeller har lokalbefolkninger blitt fordrevet fra sitt jordbruksland og sine hjem, uten noen form for kompensasjon. I følge en rapport fra Verdensbanken ble det bare i 2009, undertegnet kontrakter som involverte 45 millioner hektar solgte eller bortleide landområder. Det er en enorm stigning fra tidligere år.

Hva mener du er alternativet for fattige afrikanske stater?

– FNs spesial rapportør for retten til mat, Olivier de Schutter, la nylig frem en rapport til FNs menneskerettighetsråd der han fremhever at småskala landbruk, og spesielt økologisk landbruk, kan være en viktig vei for å realisere retten til mat. I FIAN har vi lenge vært opptatt av at flere må ha tilgang til jord og sikre landrettigheter for å bekjempe sult, avslutter Kjæret.

Rapporten fra de Schutter kan lastes ned her.

Du kan lese mer om FIANs arbeid mot jordran her.

I anledning konferansen presenterer Journal of Peasant Studies (JPS) en ny rapport som tar for seg de skjulte konsekvensene and handel med jord. Les artiklene her.