Lik rett til jord for kvinner over heile verda!

08.03.2011: I anledning den internasjonale kvinnedagen krev FIAN lik rett til å eiga jord for kvinner over heile verda. Å ha tilgang til og kontroll over jord er åleine den viktigaste måten menn og kvinner på bygdene kan sikra seg retten til mat. Kampen som ei rørsle av 200 kvinner i Honduras kalla 10-juni-rørsla fører viser dette tydeleg. Les heile saken på FIAN sine internasjonale sider.