Mat og rett 2012

Av Kristin Kjæret, daglig leder

 

17.12.2012: FIANs nyhetsbrev Mat og rett er i dag ute med ny utgave. 2012 har vært et spennende år for FIAN Norge! Vi har gjennom hele året hatt et aktivt styre og et kontor med to ansatte. I tillegg har vi vært heldigeå ha to praktikanter – først Anthoni Backe og nå Dona Hoxha.

Vi har fått flere medlemmer, både som givere og som aktive frivillige. Dette har styrket organisasjonen og gjort det mulig å engasjere oss enda mer i utviklings- og menneskerettighetsdebatten, samt styrket oppfølgingen av våre partnere i India. Takk til alle som har bidratt til å synliggjøre FIAN!

Både styret og sekretariatet har gjennom hele året hatt fokus på hvordan vi kan styrke FIAN Norge som organisasjon. Organisasjonens viktigste ressurs er våre medlemmer! Vi vil derfor i 2013 fortsette å jobbe for at flere støtter vårt arbeid gjennom medlemskap.

Til tross for en styrket organisasjon, er ambisjonene våre fremdeles større enn våre ressurser. I 2013 vil vi jobbe frem en ny strategi for arbeidet vårt de neste fire årene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å engasjere deg i dette!

Jeg ønsker alle en gledelig jul! Mine ønsker for 2013 er at vi kan bidra til at flere familier kan spise seg mette flere ganger om dagen, gjennom arbeidet vårt i India. I tillegg ønsker jeg at politikere – i Norge, India og andre steder – utarbeider og gjennomfører politiske programmer som kan bekjempe verdens unødvendige sult!