The World Food Crisis: The Way Out

With the world still trapped in a multifold crisis, this year’s Right to Food and Nutrition Watch will take stock of the past decade and present thought-provoking discussions and alternative solutions for finding our way out. Read more
Read More

Årsmelding 2016

FIAN Norges Årsmelding for 2016 er nå tilgjenglig både på nett og i trykt utgave. I årsmeldingen kan du lese om FIANs aktiviteter i året som har gått, om vårt politiske påvirkningsarbeid, og om våre prosjekter i India og Nepal. Read more
Read More

Brudd på retten til amming!

Amming er et av de viktigste tiltakene globalt for å hindre sykdom og dødsfall blant barn under 5 år. At mor får tilstrekkelig informasjon og støtte til amming er en del av barns rett til helse og ernæring. Uetisk markedsføring av morsmelkerstatning er et brudd på Barnekonvensjonen. Read more
Read More

Made in India

‘Made in India’ står det på merkelappene på kjoler og skjorter som vi får kjøpt i butikker i Norge. Men hva skjer med plaggene som ikke når fram til norske butikker? De plaggene som mangler en knapp eller har en skjev søm? Hvis de er ‘Made in India’, er det sjanse for at de havner i bakgatene i Sanjaykolonien. Read more
Read More

Sulten på rettferdighet 2016

Årets utgave av Sulten på rettferdig ble lansert på Verdens matdag den 16. oktober og er nå også tilgjengelig på nett! Read more
Read More

FIAN fyller 30 år!

FIAN International ble etablert i Tyskland i 1986, og to år senere opprettet vi en egen avdeling her i Norge. De siste tretti årene har FIAN jobbet utrettelig med å fremme retten til tilstrekkelig og fullgod mat. En menneskerett som møter stadig nye utfordringer. Read more
Read More

FIAN Norges Årsmelding

FIAN Norges Årsmelding for 2015 er nå klar, og er tilgjenglig både på nett og i trykt utgave. I årsmeldingen kan du lese om FIANs aktiviteter i året som har gått, om vårt politiske påvirkningsarbeid, og om våre prosjekter i India og Nepal. Read more
Read More

Livet på en teplantasje – et liv uten verdighet

Frodige, fredelige og fargerike teplantasjer. Dét er bildet som ofte presenteres av selskaper som eksporterer og selger indisk te til verdensmarkedet. Virkeligheten, derimot, er en helt annen. Read more
Read More

Peoples’ Nutrition is Not a Business

The right to adequate food and nutrition is violated across the world on a daily basis. Simultaneously, food and nutrition is becoming big business and corporations are increasingly taking control over food production, institutions and policy spaces. These issues, and more, were discussed at the Norwegian launch of the Right to Food and Nutrition Watch. Read more
Read More

Sulten på rettferdighet

Hvert år gir vi ut Sulten på rettferdighet - et magasin som tar for seg dagsaktuelle og viktige temaer knyttet til retten til mat. Nå er årets utgivelse klar! Read more
Read More