Nepal under lupa i dag

25. januar 2011: I dag blir menneskerettssituasjonen i Nepal gjennomgått for første gong i FNs Universal Periodic Review-mekanisme (UPR). I eit innlegg frå FIAN til arbeidsgruppa i UPR har vi dokumentert ei rekke brot på menneskerettane. FIAN krev at Nepal aukar innsatsen og brukar alle tilgjengelege midlar for å innfri retten til å kunna brødfø seg sjølv og avskaffa svolt.Les heile pressemeldinga frå FIAN International her. Les FIANs 5 siders rapport som ble overlevert FN her.