Water knows no borders

Every single year, 30 000 people living along the Indo-Nepal border are at risk due to floods. These floods are not natural, but take place because constructions on the Indian side of the border obstruct the natural flow of the Rapti river. Crops are washed away, populations are displaced, and water is contaminated when the Rapti river floods the lands of affected groups on both sides of the border.

The annual floods have left much of the soil infertile. The young generation is therefore moving to the cities in search of jobs. Their parents stay behind and cultivate the lands that are still fertile

Delegates from FIAN in Norway, Germany, Nepal and India visited the border districts of Banke and Kanchanpur south in Nepal, and Sravasti and Bahraich in northern India, the last week of Novemer 2016. The major focus of the research was on extra-territorial state obligations, in particular with regards to the Laxmanpur dam and Kalkalwa afflux that are both built for irrigation purposes, as well as the Dhudwa National Park – situated in India – which also affects people across the border in Nepal. In the latter case, elephants from the national park cross the border and destroy homes and livelihoods in Nepal. Concerns were also raised about whether the on-going construction of India’s border security road would further exacerbate the flooding and indudation that take place every year.

Due to these man-made constructions, 30 000 people along the river are subjected to severe flooding of the Rapti river, which originates in Nepal and flows into India. The devastating results of the flooding include loss of human and animal lives and the damaging of property, crops, and harvested grains, often along with total erosion of agricultural lands as well as destruction of houses. Measures to safeguard the affected communities, to prevent inundation, as well as compensation and rehabilitation, are not adequate according to reports collected during the visit.

Need to comply with human rights across borders
Both Nepal and India are State parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and therefore obliged to respect, protect and fulfil the right to adequate food within and beyond their borders. The Government of Nepal is obligated to ensure the safety of its citizens and to provide them with adequate housing, access to proper livelihood opportunities, and access to sufficient and adequate food and water. The failure to act does not only violate existing national law – e.g. the Natural Calamity Relief Act of 1982, but also the Nepalese constitution, which states that “every citizen has the right to food sovereignty as provided for in the law” (Art.18, 3).

In addition, the Government of Nepal has failed to secure the safety of its citizens by not effectively coordinating with and urging the Indian Government to comply with the treaties and agreements between the two countries. India needs to take measures to ensure that its actions do not harm those in the nearby region in Nepal.

By the same token, the Government of India has violated the right to adequate food, as States are obliged to respect, protect, and fulfill the right to food of people living under their jurisdiction. This applies even if citizens are located beyond the borders of their territory, as laid down in the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (2012).

FIAN will continue the dialogue with the authorities in Nepal and India, so that urgently required safeguard measures are put in place as soon as possible. This would include the construction of a permanent embankment on both sides of Rapti river – covering a length of 28 km – to protect land and villages, compensation and special livelihood support, as well as resettlement and rehabilitation for those displaced.

Photos: FIAN Norway / Marit Erdal


Read more about extra-territorial obligations here!

Nepal: Rettigheter på papir

I forkant av FNs nye Universal Periodic Review i Nepal presser FIAN for at de allerede gitte anbefalingene for å sikre menneskerettighetene skal implementeres.

Den 4. november skal FNs menneskerettighetsråd for andre gang granske menneskerettighetssituasjonen i Nepal. Dette skjer i en prosess som kalles Universal Periodic Review (UPR), og er noe alle medlemsland i FN gjennomgår ved jevne mellomrom. Nepals forrige UPR-prosess var i 2011. På tross av anbefalinger som ble gitt da, er det mange nepalere som ikke har tilgang til tilstrekkelig mat og næring. I forkant av årets UPR, understreker FIAN behovet for å implementere de tidligere anbefalingene ved å få på plass en omfattende nasjonal strategi til å sørge for mat- og næringssikkerhet for alle – og da spesielt marginaliserte og vanskeligstilte grupper i samfunnet.

I følge nye tall vanskeliggjør fattigdom familiers forsøk på å oppnå mat- og næringssikkerhet. Nepal ligger bak når det kommer til grunnleggende næringsforhold, og underernæring forblir en utfordring. Noen av de største problemene knyttet til dette er bønders tvungen utkastelse fra deres jord, nektelse av tilgang til naturresurser for urfolk, samt utilstrekkelige rehabiliteringsprogrammer i nødsituasjoner. På toppen av politisk ustabilitet har de nylige jordskjelvene dessuten ført til en kritisk tilstand i landet.

Som også nevnt i FIAN Nepal sin parallelle rapport til UPRs arbeidsgruppe, har Nepal tatt betydelige steg hen i mot å anerkjenne retten til mat.  Nepal har ratifisert sentrale internasjonale verktøy som iveratar denne retten,  og har innlemmet relevante bestemmelser i sin nye grunnlov.   Den ble vedtatt den 20. september i år.  Regjeringen har også utviklet en handlingsplan som baserer seg på anbefalingene fra den forrige UPR-prosessen. Problemet er at den ikke inkluderer konkrete forpliktelser eller metodologiske strategier, som for eksempel hvilke indikatorer som skal brukes for å måle de forventede utfallene. At menneskerettigheter ser ut til å bli respektert på papiret brukes gjerne som en hvilepute for staten. FIAN jobber for å påvirke slik at de flotte ordene blir omgjort til handling i Nepal.

 

Foto: Fra ett av de jordskjelvrammede områdene i Nepal i 2015, 2015© FIAN International

Gratulerer med verdens matdag!

I dag markerer vi Verdens matdag. I den forbindelse har FIAN utfordret en rekke bedrifter til å gi 1% av sin omsetning for dagen til vårt arbeid i India og Nepal. Bakefri i Kirkegata lager linsesuppe de selger for formålet. For øvrig har bedriftene nedenfor tatt vår utfordring, noe vi selvsagt setter enorm pris på!

Gro frisør, Kirkegata
Anni´s Pølsemakeri, Mathallen
Restaurant Victor, Nordpolen
Restaurant Mehfel, Kirkegata
Prince Lunchbar, Prinsensgate
Nam Fah, Grünerløkka
Nam Fah, Kvadraturen
Kafé og bakeri Bakefri, Kirkegata
Nilsen Spiseri, Tollbugata (gir 10%)
Stockfleths, Gamlebyen (gir 2%)
Stockfleths, Bygdøy Allé (gir 2%)
Stockfleths, Lille Grensen (gir 2%)
Stockfleths, Tinghuset (gir 2%)
Stockfleths, Prinsens gate (gir 2%)
Stockfleths, Oslo City (gir 2%)
Stockfleths, Sandvika Storsenter (gir 2%)
Stockfleths, Ski Storsenter (gir 2%)

FN gransker kvinners rettigheter

Med offentliggjøringen av sine konkluderende merknader til Nepal, ber FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (CEDAW) om en bedre gjennomføring av kvinners rettigheter i landet. Komiteen som regelmessig gransker statlige rapporter og påpeker hull og svikt i gjennomføringen av internasjonale forpliktelser, har for første gang referert direkte til rett til tilstrekkelig mat i sine merknader. Les FIAN Internationals pressemelding her.

Nepal under lupa i dag

25. januar 2011: I dag blir menneskerettssituasjonen i Nepal gjennomgått for første gong i FNs Universal Periodic Review-mekanisme (UPR). I eit innlegg frå FIAN til arbeidsgruppa i UPR har vi dokumentert ei rekke brot på menneskerettane. FIAN krev at Nepal aukar innsatsen og brukar alle tilgjengelege midlar for å innfri retten til å kunna brødfø seg sjølv og avskaffa svolt.Les heile pressemeldinga frå FIAN International her. Les FIANs 5 siders rapport som ble overlevert FN her.

HASTEAKSJON: Tiger-reservat truer retten til mat!

1377 menneskers rett til mat i landsbyen Balapur blir truet etter opprettelsen av Banke nasjonalpark i Nepal i 2010. Nasjonalparken begrenser tilgang til skog og andre ressurser for innbyggerne der, hovedsakelig gårdbrukere som lever av å dyrke jorden.

Nederst på denne siden finner du nettaddressen til hasteaksjonens underskriftsside.

Bakgrunn

13. mai 2010,  kunngjorde Nepals regjering at Banke Nationalpark var etablert som tiger-reservat. Dette medfører alvorlige restriksjoner for alle 238 husstander i Balapur, i følge Nasjonalparkdepartementet. De fleste landsbyboerne I dette området lever av jorda, av skogens ressurser og fra elver. Mindre tilgang på skogen vil påvirke deres livsgrunnlag negativt. Ernærings- og helsesituasjonen til landsbybeboerne vil dessuten bli betydelig påvirket, spesielt når det gjelder gravide og barn.

Landsbybeboerne har organisert seg i en landsbykomité. De har organisert møter, sendt begjæringer og besøkt myndighetene for å fremsette krav om erstattninger, med støtte fra FIAN Nepal. Imidlertid har ingen av deres krav blitt imøtekommet. Den 12. februar 2012 ble en fredlig demonstrasjon møtt med overdreven bruk av makt fra distriktets administrasjon, noe som førte til at 42 mennesker ble skadet.

Signér oppropet, og krev at alternative boliger med tilsvarende infrastruktur og landkvalitet blir skaffet til veie. Følg denne lenka for digital signering:

http://www.fian.org/cases/letter-campaigns/nepal-establishment-of-national-park-threatens-the-right-to-food-of-villagers-in-balapur/fcampaign_view