FN gransker kvinners rettigheter

Med offentliggjøringen av sine konkluderende merknader til Nepal, ber FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (CEDAW) om en bedre gjennomføring av kvinners rettigheter i landet. Komiteen som regelmessig gransker statlige rapporter og påpeker hull og svikt i gjennomføringen av internasjonale forpliktelser, har for første gang referert direkte til Les mer →

Nepal under lupa i dag

25. januar 2011: I dag blir menneskerettssituasjonen i Nepal gjennomgått for første gong i FNs Universal Periodic Review-mekanisme (UPR). I eit innlegg frå FIAN til arbeidsgruppa i UPR har vi dokumentert ei rekke brot på menneskerettane. FIAN krev at Nepal aukar innsatsen og brukar alle tilgjengelege midlar for å innfri Les mer →

HASTEAKSJON: Tiger-reservat truer retten til mat!

1377 menneskers rett til mat i landsbyen Balapur blir truet etter opprettelsen av Banke nasjonalpark i Nepal i 2010. Nasjonalparken begrenser tilgang til skog og andre ressurser for innbyggerne der, hovedsakelig gårdbrukere som lever av å dyrke jorden. Nederst på denne siden finner du nettaddressen til hasteaksjonens underskriftsside. Bakgrunn 13. Les mer →