Norsk landbruksbistand

08.11.2011: De aller fleste kronisk underernærte i verden er tilknyttet landbruket. Støtte til landbrukssektoren har der­for et stort potensial til å bekjempe fattigdom og bidra til realiserin­gen av retten til mat. Med nesten en milliard sultende i verden er det helt nødvendig at norsk bistand tar utgangspunkt i årsakene til sult ,og bevilger penger på en måte som gjør at folk kom­mer seg ut av ekstrem fattigdom. Gjennom rapporten “Bistand som metter?”, utarbeidet på oppdrag fra Forum for Utvikling og Miljø, setter FIAN fokus på manglende oppfølging av stortingsvedtak om økt satsing på bistand til landbruk.  Les mer her.