Rapport – Pathways towards lower emissions

FAO har nylig produsert en rapport som viser omfanget av klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen i verden, og peker på mange måter som utslippene kan reduseres på, SAMTIDIG som kjøttproduksjonen økes for å holde tritt med økende etterspørsel i Afrika.

Se https://www.fao.org/documents/card/en?details=cc9029en