Rapport – Pathways towards lower emissions

FAO har nylig produsert en rapport som viser omfanget av klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen i verden, og peker på mange måter som utslippene kan reduseres på, SAMTIDIG som kjøttproduksjonen økes for å holde tritt med økende etterspørsel i Afrika.

Se https://www.fao.org/documents/card/en?details=cc9029en

Read More

Bærekraftsmål 2 – Utrydde sult

Sult er verdens største tragedie og skandale. Ifølge FNs bærekraftsmål 2, skal det gjøres slutt på all sult og underernæring innen 2030. Kan retten til mat bli realisert for første gang i historien? Read more
Read More

Behov for landbruksutdanning

Norge har gjennom bærekraftsmålene nylig forpliktet seg til å bidra til en verden uten sult og fattigdom. Da er det påfallende at utdanning innenfor matsikkerhet og landbruk ikke blir løftet opp som en tydelig prioritet i regjeringens bistandssatsing. Read more
Read More

Civil society condemns murder of Berta Cáceres

Networks and organizations across the Americas and Europe issue a statement condemning the assassination of the Honduran human rights activist Berta Cáceres. Read more
Read More

Nye verktøy illustrere og viser hvordan ETOs kan brukes på bestemte områder

The ETO Consortium har lansert en ny publikasjonsserie med formål om å illustrere og gi veiledning om hvordan ETOs (Extraterritorial Obligations) og Maastricht-prinsippene kan brukes på bestemte tematiske områder.

The ETO Consortium, hvis sekretariat for tiden holder hus Read more

Read More

Mat til alle

Av Elisabeth Medbøe

Vi er enige om at ingen skal sulte. Vi er alle enige om å mobilisere nødhjelp og giveraksjoner når det oppstår kriser som krig og naturkatastrofer. Men når det er strukturelle forhold som medfører skjevfordeling og Read more

Read More

Film som våpen

Småbønder mister sitt levebrød i møtet med internasjonal storkapital. Men tragedier som dette skaper også håp!

Av Maria Sørlie Berntsen (HRHW) og Tom Henning Bratlie (FIAN)

Filmen No Land No Food No Life tar oss med til Mali, Uganda Read more

Read More

Klimapolitikken trugar menneskerettane

Heidelberg, 29.11.2010. I samband med klimaforhandlingane i Cancún i Mexico 29. november til 10. desember, krev FIAN International at statane ikkje ofrar menneskerettane for å nå klimapolitiske mål.

Som ein følgje av klimatiltak under Kyotovatalen, aukar talet på konfliktar Read more

Read More

Utsetter krav om økt omsetning av biodrivstoff

14.02.11: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at kravet om økt omsetning av biodrivstoff legges på vent. Usikkerheten om klimagevinsten er for stor, mener Klif. Les hele saken.

Read More