Rapporten om verdens mat-usikkerhet 2021!

I  juli ble «The State of Food Security and Nutrition 2021” presentert i Roma, akkurat i tide til å legge en del av premissene for Food Systems Summit som ble organisert i den siste uka av måneden.  Rapporten viser og dokumenterer en dramatisk forverring av verdens sult i 2020.  Mye av det sannsynligvis relatert til COVID -19, men mange konflikter i verden, der sult til dels brukes som et våpen, bidrar også negativt.  Selv om pandemiens innvirkning ennå ikke er fullstendig kartlagt, anslår en rapport fra FN-organisasjonene at rundt en tidel av den globale befolkningen – opptil 811 millioner mennesker – var underernært i fjor. Tallet antyder at det vil kreves en enorm innsats for verden å innfri sitt løfte om å stoppe sult innen 2030.

Årets utgave av The State of Food Security and Nutrition in the World er den første globale vurderingen av sitt slag i pandemitiden. Rapporten publiseres i fellesskap av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), FNs barnefond (UNICEF), UN World Food Program (WFP) og World Health Organisasjon (WHO). Tidligere utgaver hadde allerede gjort verden oppmerksom på at matsikkerheten til millioner – mange barn blant dem – sto på spill. “Dessverre fortsetter pandemien å avsløre svakheter i våre matsystemer, som truer menneskers liv og levebrød rundt om i verden,” skriver lederne for de fem FN -organisasjonene i årets forord. De advarer videre om et “kritisk tidspunkt”, selv om de også har et håp om at den nye diplomatiske/internasjonale interessen for å finne systemiske årsaker til den dårlige utviklingen kan skape et visst momentum mot de endringer som trengs.   Food Systems Summit må bare være et første skritt…

Les hele rapporten her.