Revisjon av EUs standarder for utredning av handelskonsekvenser

Sivilsamfunnsorganisasjoner ber om en offentlig høring.

Marketplace in Lichinga, Mozambique. Photo © FIAN International.
Marketplace in Lichinga, Mozambique. Photo © FIAN International.

 I et åpent brev adressert til EU-kommissæren, Cecilia Malmström, og visepresidenten, Frans Timmermans, oppforderer 45 sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk, inkludert FIAN International, EU til å sikre åpenhet og deltakelse fra det sivile samfunn i den pågående revisjonen av EU Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (SIA).

De undertegnende organisasjonene ser på initiativet til å revidere håndboken som et viktig skritt mot å gjøre handels- og investeringsavtaler i tråd med EUs menneskerettighetsforpliktelser. Likevel understreker de at en slik revisjon ikke må skje bak lukkede dører, og at den må ta hensyn til anbefalingene gjort av sivilsamfunnsorganisasjoner og eksperter innen SIA og Human Rights Impact Assessment i løpet av det siste tiåret.