Seier i FN for menneskerettighetene

static.squarespace.com

26. juni: FNs menneskerettighetsråd har vedtatt at det skal opprettes en ny mellomstatlig arbeidsgruppe. De skal utarbeide et internasjonalt lovverk som vil forplikte transnasjonale selskaper (TNCs) og andre foretak til å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser. FIAN Norge mener dette er et stort steg i retningen av økt respekt og beskyttelse av menneskerettighetene.

Resolusjonen er fremmet av Ecuador og Sør Afrika, og er signert av Bolivia, Cuba og Venezuela. Under avstemningen i menneskerettighetsrådet stemte 20 land for, 14 imot (inkl EU og USA) og 13 var avholdne. Menneskerettighetsrådet vedtok også en annen resolusjon, fremmet av Norge med flere, som viderefører arbeidet med å følge opp prinsippene for næringslivet vedtat av FN i 2011. FIAN har i forkant av møtet oppfordret Norge til å inkludere Ecuadors innspill i sin resolusjon. Norge er for tiden ikke medlem av menneskerettighetsrådet og kunne derfor ikke stemme.

“Det er et pressende behov for et lovverk som kan holde selskaper ansvarlige. Investeringer som fører til grove menneskerettighetsbrudd og miljøkriminalitet rammer spesielt de fattigste i verden. FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er ikke tilstrekkelige,” sier Kristin Kjæret i FIAN Norge.

FIAN er en av organisasjonene som jobber aktivt i Treaty Alliance som er involvert i denne prosessen. Vi vil støtte arbeidet i den nye arbeidsgruppa, spesielt for å sikre at synspunktene til berørte lokalsamfunnene blir tatt med.