Større rettssikkerhet for enkeltpersoner

Av Tom Henning Bratlie

16. mai 2013: Fra 5. mai kan innbyggerne i ti nasjoner klage brudd på for eksempel retten til mat, inn for FN. Dette takket være Uruguay, den avgjørende tiende staten som ratifiserte den såkalte tilleggsprotokollen til Konvensjonon økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

De ni andre statene som nå tilbyr sine innbyggere muligheten til å overprøve nasjonens avgjørelser, er så langt: Argentina, Spania, Ecuador, Mongolia, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Slovakia, El Salvador, ogPortugal.

I 1966 ble Konvensjonon økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) vedtatt. Denne skal blant annet sikre retten til mat og bolig.

– Tilleggsprotokollen til ØSK (TP) er et viktig verktøy for å holde sine regjeringer ansvarlige ved brudd på ØSK, sier Flavio Valente, generalsekretær i FIAN International.

FIAN International har ivret for denne protokollen siden Verdenskonferansen for menneskerettigheter i Wien i 1993. De siste åtte årene har FIAN jobbet sammen med en koalisjon av mer enn 300 organisasjoner, og vært del av styringsgruppen i en koalisjon for ØSK-TP, som har oppfordret regjeringer over hele verden til å ratifisere den.

Fremdeles er de nasjonale domstolene viktigst når mennesker vil klage staten inn for en domstol, ved brudd på sosiale rettigheter. TP er ment å utfylle og ikke erstatte de nasjonale systemene.

FIAN ber om at Norge må signere klageprotokollen, for å ha troverdighet når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor.

Vi oppfordrer samtidig frivillige organisasjoner over hele verden til å intensivere kampen for ratifikasjon av ØSK-TP.