Kunngjøring: FIAN Norges årsmøte!

ÅRSMØTET FOR FIAN NORGE 2024 VIL BLI AVHOLDT: TIRSDAG 23. APRIL KL 18.30.

Møtet vil finne sted i møtelokalet Lunden på Deichmanske i Bjørvika, Oslo.  Elektronisk deltagelse via zoom vil også være mulig.

Kjære medlem!

Som du vet, driver Read more

Read More

FIAN Norge avholder årsmøte 29. april

Årsmøtet 2020 ble på grunn av corona gjort om til et elektronisk møte, og utsatt til 4. november. På møtet ble det sittende styret supplert med noen nye medlemmer, og styret arbeider frem til det ordinære årsmøtet for 2021, Read more

Read More

Vellykket årsmøte 2020

FIAN Norges årsmøte 2020 ble avholdt 4. november 2020 kl 1800 på Senter for Menneskerettigheter i Oslo og på Zoom.

I forkant av møtet organiserte vi et Webinar med Philip Alston og andre innledere om “Sult og ekstrem fattigdom”.     Read more

Read More