Kunngjøring: FIAN Norges årsmøte!

ÅRSMØTET FOR FIAN NORGE 2024 VIL BLI AVHOLDT:
TIRSDAG 23. APRIL KL 18.30.

Møtet vil finne sted i møtelokalet Lunden på Deichmanske i Bjørvika, Oslo.  Elektronisk deltagelse via zoom vil også være mulig.

Kjære medlem!

Som du vet, driver vi FIAN Norge for tiden kun med frivillig arbeid utført av styrets medlemmer og noen aktivister, vi har ikke noe lønnet sekretariat. FIAN Norge mottar heller ingen form for offentlig støtte, og vi er derfor fullstendig uavhengige.  

Vi tror at 2024 vil bli et interessant år for FIAN i Norge.  En viktig sak som vi vil bruke en god del energi på, vil være å bidra til alternativ informasjon til FNs Mennskerettighetsråd i forbindelse med at Norge i år skal opp til en sk Universal PeriodicReview/UPR. Det er noe som skjer ca hvert 5 år. Vi har tidligere levert skyggerapport, eller i det minste innspill til komiteen og kommentarer til regjeringens offisielle rapport, og noe lignende skal vi få til i år, gjerne i samarbeid med en annen organsiasjon.  

Vi ser også fram til Globaliseringskonferansen september, der vi håper å kunne være medarrangør av et par seminarer om retten til mat og beslektede tema. Vi følger arbeidet i CFS tett, og engasjerer oss gradvis sterkere i arbeidet for klimatilpasset matsikkerhet.

Vi planlegger også en ekstra innsats for medlemsverving i år.  

Årsmøtet 23/4 vil bli innledet med en faglig presentasjon og en kort diskusjon, før vi går over til vanlige årsmøtesaker.

Ordinære årsmøtesaker er: Regnskap for 2023, Styrets beretning om aktiviteter i 2023, og budsjett 2024, og valg av et par nye styremedlemmer.

Styret i vil benytte denne anledningen til å komme med en sterk oppfordring til alle interesserte om å melde seg dersom man kan tenke seg å stille til valg til styremedlem eller på andre måter gjøre en liten innsats for retten til mat gjennom FIAN Norge. FIAN Norge vil kun overleve dersom noen frivillige kommer fram og påtar seg litt ansvar.

Kontakt gjerne styreleder Arvid Solheim på arv-s @ online.no eller andre av styrets medlemmer for å diskutere hva DU kan bidra med for å hjelpe FIAN Norge til fortsatt eksistens.

Les gjerne mer om FIAN Norge på våre hjemmesider www.fian.no. Der vil du også finne lenke til gjeldende vedtekter, referatet fra tidligere Årsmøter, og annet. Du finner oss også på Facebook. https://www.facebook.com/FianNorge Husk å klikke på «følg FIAN»

Er du ikke medlem, meld deg inn her. Gratis medlemskap ut året!

Formell innkalling til årsmøtet, alle sakspapirer og zoom-link sendes ut på epost senest tre uker før møtet i henhold til vedtektene.

Hold av datoen og vel møtt!

Arvid Solheim, styreleder