Tre doktoravhandlinger om retten til mat

29.09.2008: Norad har gjennom Forskningsrådets program Utviklingsveier i Sør finansiert tre doktoravhandlinger innen temaet retten til mat. Hans Morten Haugen skriver om retten til mat og internasjonale handelsavtaler i avhandlingen Patent Rights and Human Rights: Exploring their Relationships. Ida-Eline Engh tar for seg retten til mat og hiv/aids i Uganda og Sør-Afrika i avhandlingen Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights. Siri Damman drøfter retten til mat og helse for urfolk i Argentina og Canada i avhandlingen Indigneous Peoples and the right to adequate food. Avhandlingene kan lastes ned fra norad.no.