Ville du hatt en gruve i hagen?

Er det greit at norske pensjoner sikres ved å bryte menneskerettighetene? 
Driften av Marlingruven i Guatemala, hvor pensjonsfondet er involvert
, fører til alvorlige brudd på retten til mat og vann. Ved å gi et bidrag støtter du FIANs kamp for at Marlingruven stenges og andre viktige saker hvor lokalbefolkningen får brutt sin grunnleggende rett til å forsørge seg selv.

http://bidra.no/kampanje/ville-du-hatt-en-gruve-i-hagen/a648eba4-7be8-4a6d-9e8a-e96c0682d952