Årsmøte i FIAN Norge 2022

FIAN Norges årsmøte for 2022 avholdes:
Torsdag 28. april kl 1900

I lokalene til Mental Health and Human Rights Info i Mariboesgate 13, Oslo.
Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:

https://us02web.zoom.us/j/87489403522?pwd=cE43bGJNZnF3eTdOdkhCWk9MK01Edz09

Før møtet vil Sabine Kuraj, vinneren av Thesis Awards gi en kort presentasjon av sitt arbeid.

Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste:

2.     Valg av møteleder og to referenter

3.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2021

4.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2021, presentasjon av revisors rapport (revisors rapport legges fram på møtet)

5.     Godkjenning av budsjett for 2021.

6.    Presentasjon av valgkomiteens innstilling: 
  Valg av styremedlemmer, revisor, valgkomite for 2023

7.   Avslutning

Dokumenter:
Årsmelding, regnskap mm kan lastes ned herfra:
Årsmelding,
Resultatrapport, Balanse.

Noter til regnskapet

Budsjett for 2022, Årsplan
Valgkomiteens innstilling

Se gjerne også:
Vedtekter,
Referat fra årsmøtet i 2021

Vel møtt!

Etter årsmøtet vil det være mulighet for å samles på en nærliggende restaurant for et hyggelig samvær.