Bærekraftsmål 2 – Utrydde sult

Sult er verdens største tragedie og skandale. Ifølge FNs bærekraftsmål 2, skal det gjøres slutt på all sult og underernæring innen 2030. Kan retten til mat bli realisert for første gang i historien? Read more
Read More

Retten til mat i norske sykehjem

I Norge bor det drøyt 41 000 mennesker på sykehjem, noe som utgjør den største institusjonsgruppen i landet. Underernæring er en stor utfordring i helse- og omsorgssektoren, og det anslås at opp til 60% av eldre pasienter på institusjoner er underernærte. Read more
Read More

Ikke klag!

Norge flagger menneskerettighetene høyt internasjonalt, men vil ikke gi norske borgere mulighet til å klage til FN for brudd som skjer her hjemme. Norge nekter å slutte seg til klageordningen for FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Read more
Read More

Hva menes med retten til mat?

Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet som brytes hver dag. Men hva ligger egentlig i begrepet retten til mat? Read more
Read More

Usunn markedsføring mot barn

Hvilken rolle kan FNs komité for barns rettigheter spille for å holde tilsyn med og promotere statlig beskyttelse av retten til helse? Read more
Read More

Nepal: Rettigheter på papir

Fra ett av de jordskjelvrammede områdene i Nepal i 2015, 2015© FIAN International
I forkant av FNs nye Universal Periodic Review i Nepal presser FIAN for at de allerede gitte anbefalingene for å sikre menneskerettighetene skal implementeres. Read more
Read More

Promotering og markedsføring av amming og morsmelkerstatning

En av FIANs frivillige skal skrive masteroppgave i samfunnsernæring. Hun skal se på promotering og markedsføring av amming og morskmelkerstatning i Sørøst-Asia, og om dette er i henhold til WHO sine retningslinjer og til menneskerettighetene. Read more
Read More