Brudd på retten til amming!

Amming er et av de viktigste tiltakene globalt for å hindre sykdom og dødsfall blant barn under 5 år. At mor får tilstrekkelig informasjon og støtte til amming er en del av barns rett til helse og ernæring, beskyttet under Barnekonvensjonens artikkel 24. Uetisk markedsføring av morsmelkerstatning er et brudd på denne retten.

En ny studie publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition viser hvordan morsmelkerstatning blir reklamert for gjennom massemedier i Thailand, Indonesia, Myanmar, Kambodsja og Vietnam.

Nye markedsmuligheter
En optimal ammepraksis globalt har potensialet til å forebygge mer enn 800 000 dødsfall blant barn under 5 år årlig. Markedsføring av morsmelkerstatning har en negativ innvirkning på
amming, ved at det undergraver mødres ønske og tro på å kunne ernære barna sine med sin egen brystmelk. Globale salgssummer for morsmelkerstatning når astronomiske høyder og er
økende. En blomstrende økonomi kombinert med en stor barnepopulasjon gjør Sørøst-Asia til et ettertraktet marked for morsmelkerstatningsindustrien.

The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes
Internasjonale retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatning er lagd for å beskytte mødre og barn mot uetisk reklamering for melkepulver. Resultatene fra studien viser at til tross for at de 5 studerte landene har adopterte fullt eller delvis det internasjonale regelverket, var det en utbredt reklamering i utakt med retningslinjene.

Behov for strengere reguleringer
De nasjonale regelverkene har svakheter som gir industrien rom til å promotere sine produkter på en uetisk måte. Studien konkluderer med at det er behov for strengere reguleringsmekanismer som en del av videre strategier for å minimere de skadelige effektene av markedsføring av morsmelkerstatning på mødre og barns ernæring og helse.

Skervet av Kristine Vinje, nestleder i FIAN Norge. Kristine er medforfatter av “Media audit reveals inappropriate promotion of products under the scope of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes in South-East Asia”, utgitt i Public Health Nutrition av Cambridge
University Press, mars 2017.