Nytt styre i FIAN Norge med spennende planer for 2021

Årsmøtet i FIAN Norge 29. april 2021 ble gjennomført på Zoom, og gjorde vedtak om bla. nytt styre og arbeidsplan for 2021.

FIAN Norge er en menneskerettighetsorganisasjon for retten til mat og økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter generelt. Les årsmelding for 2020 her.

Hovedprioriteringer for 2021 er:

Ernæring på institusjoner med hovedvekt på eldre
En tredjedel av eldre på sykehus og i helse- og omsorgstjenester i norske kommuner er underernærte eller er i fare for underernæring. Helsedepartementet må følge opp det presserende kravet fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i april 2020: Komiteen oppfordrer parten til å iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe akutt underernæring blant eldre i helse- og omsorgsinstitusjoner, i nært samarbeid med kommuner. Den anbefaler at parten fullt ut implementerer en nasjonal strategi for sunn ernæring og næring for eldre mennesker i institusjoner og hjemmetjenester, og når strategien er formelt vedtatt, tildeler den tilstrekkelige økonomiske ressurser (punkt 36).

FNs mattoppmøte i 2021
I 2021 vil FNs generalsekretær António Guterres innkalle til toppmøte om matsystemer som en del av handlingsårets tiår for å nå bærekraftsmålene (SDG-ene) innen 2030. FIAN Norge følger nøye Food Systems Summit-prosessen, med formål å sørge for at retten til mat får en viktig plass i forhandlingene, og betraktes i størst mulig grad som et grunnleggende prinsipp for alle matsystemer.

Thesis Awards – publisering av fagtekster om retten til mat
FIAN arrangerer i 2021 en konkurranse for master/bachelor/andre artikler som leveres av studenter. En eller to artikler som vi finner gode, relevante og verdifulle for vårt arbeid, vinner en premie, og vi hjelper til med å forsøke å få dem publisert. Det settes ned en vurderings/publiseringskomite i FIAN Norge.

Norges oppfylling av bærekraftsmålene:
FIAN deltar i vurderingen av Norges innsats for bærekraftsmålene gjennom rettighetsbaserte innspill på retten til mat via Forum for utvikling og miljø.

United Nations Declaration on the Rights of Peasants
FIAN ønsker å følge arbeidet med Declaration on Peasants Rights – opprinnelig et initiativ fra FIAN og Via Campesina.

Mediearbeid
FIAN Norge har en mediestrategi og skal holde nettsider, facebook, instagram og twitter oppdaterte med aktuelle saker og fagstoff fra FIAN-familien.

Les hele årsplanen med budsjett her.

Nytt styre fra 2021

FIANs nye styre er satt sammen slik:

Arvid Solheim, styreleder til 2023
Siri Damman, styremedlem til 2022
Trond S Skarpeteig, styremedlem til 2022
Aksel Tømte, styremedlem til 2023
Guisela Camacho, styremedlem til 2022
Siyamali Gananathan, styremedlem til 2023
Ida Tidemann Andersen, styremedlem til 2023
Lotte Liegmann styremedlem til 2023

Varamedlemmer:
Vilbjørg Meyer, til 2023
Elisabeth Ng Langdal, til 2022

Les hele referatet fra årsmøtet her.

Vellykket årsmøte 2020

FIAN Norges årsmøte 2020 ble avholdt 4. november 2020 kl 1800 på Senter for Menneskerettigheter i Oslo og på Zoom.

I forkant av møtet organiserte vi et Webinar med Philip Alston og andre innledere om “Sult og ekstrem fattigdom”.     Webinaret var en suksess med over 30 deltagere. Et lydopptak av innlederne kan du finne på en annen sak på disse nettsidene.

12 medlemmer deltok på årsmøtet.

På møtet ble følgende styre valgt:
Styreleder til neste årsmøte; Arvid Solheim.

Medlemmer valgt for to år:
Siri Damman,
Trond Sæbø Skarpeteig,
Guise Camacho.

Styremedlemmer valt for perioden fram neste årsmøte:
Elisabeth Karlsen Dogan,
Aksel Tømte,
Kristin Kjæret.

Varamamedlemmer valgt for to år:
Elisabeth Ng Landal,
Siyamali Gananathan.

Du kan finne det offisielle referatet fra Årsmøtet her.


Årsmelding 2016

FIAN Norges Årsmelding for 2016 er nå tilgjenglig både på nett og i trykt utgave. I årsmeldingen kan du lese om FIANs aktiviteter i året som har gått, om vårt politiske påvirkningsarbeid, og om våre prosjekter i India og Nepal.

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke våre medlemmer og frivillige for god støtte. Medlemskontigenten, samt gaver fra medlemmer, er vår viktigste inntektskilde ved siden av
Noradmidlene.

ForsideDu kan laste ned årsmeldingen her!

Send oss en e-post hvis du ønsker en trykt utgave: post(at)fian.no.

FIAN Norges Årsmelding

FIAN Norges Årsmelding for 2015 er nå klar, og er tilgjenglig både på nett og i trykt utgave. I årsmeldingen kan du lese om FIANs aktiviteter i året som har gått, om vårt politiske påvirkningsarbeid, og om våre prosjekter i India og Nepal.

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke våre medlemmer og frivillige for god støtte.  Medlemskontigenten, samt gaver fra medlemmer, er vår viktigste inntektskilde ved siden av NORAD-midlene.  I 2015 gikk alle gaver direkte inn i prosjektet vårt i India og Nepal. Vi fikk også hjelp av mange nye og ‘gamle’ frivillige i 2015, og vil spesielt takke dem for storstilt innsats med informasjonsarbeid og fundraising.

ForsideDu kan laste ned årsmeldingen her!

Hvis du ønsker et trykt utgave, kan du kontakte oss på post(a)fian.no

Foto: Sudipta Dutta / Agricultures Network