FIAN Norges Årsmelding

FIAN Norges Årsmelding for 2015 er nå klar, og er tilgjenglig både på nett og i trykt utgave. I årsmeldingen kan du lese om FIANs aktiviteter i året som har gått, om vårt politiske påvirkningsarbeid, og om våre prosjekter i India og Nepal.

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke våre medlemmer og frivillige for god støtte.  Medlemskontigenten, samt gaver fra medlemmer, er vår viktigste inntektskilde ved siden av NORAD-midlene.  I 2015 gikk alle gaver direkte inn i prosjektet vårt i India og Nepal. Vi fikk også hjelp av mange nye og ‘gamle’ frivillige i 2015, og vil spesielt takke dem for storstilt innsats med informasjonsarbeid og fundraising.

ForsideDu kan laste ned årsmeldingen her!

Hvis du ønsker et trykt utgave, kan du kontakte oss på post(a)fian.no

Foto: Sudipta Dutta / Agricultures Network