Nytt styre i FIAN Norge med spennende planer for 2021

Årsmøtet i FIAN Norge 29. april 2021 ble gjennomført på Zoom, og gjorde vedtak om bla. nytt styre og arbeidsplan for 2021.

FIAN Norge er en menneskerettighetsorganisasjon for retten til mat og økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter generelt. Les årsmelding for 2020 her.

Hovedprioriteringer for 2021 er:

Ernæring på institusjoner med hovedvekt på eldre
En tredjedel av eldre på sykehus og i helse- og omsorgstjenester i norske kommuner er underernærte eller er i fare for underernæring. Helsedepartementet må følge opp det presserende kravet fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i april 2020: Komiteen oppfordrer parten til å iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe akutt underernæring blant eldre i helse- og omsorgsinstitusjoner, i nært samarbeid med kommuner. Den anbefaler at parten fullt ut implementerer en nasjonal strategi for sunn ernæring og næring for eldre mennesker i institusjoner og hjemmetjenester, og når strategien er formelt vedtatt, tildeler den tilstrekkelige økonomiske ressurser (punkt 36).

FNs mattoppmøte i 2021
I 2021 vil FNs generalsekretær António Guterres innkalle til toppmøte om matsystemer som en del av handlingsårets tiår for å nå bærekraftsmålene (SDG-ene) innen 2030. FIAN Norge følger nøye Food Systems Summit-prosessen, med formål å sørge for at retten til mat får en viktig plass i forhandlingene, og betraktes i størst mulig grad som et grunnleggende prinsipp for alle matsystemer.

Thesis Awards – publisering av fagtekster om retten til mat
FIAN arrangerer i 2021 en konkurranse for master/bachelor/andre artikler som leveres av studenter. En eller to artikler som vi finner gode, relevante og verdifulle for vårt arbeid, vinner en premie, og vi hjelper til med å forsøke å få dem publisert. Det settes ned en vurderings/publiseringskomite i FIAN Norge.

Norges oppfylling av bærekraftsmålene:
FIAN deltar i vurderingen av Norges innsats for bærekraftsmålene gjennom rettighetsbaserte innspill på retten til mat via Forum for utvikling og miljø.

United Nations Declaration on the Rights of Peasants
FIAN ønsker å følge arbeidet med Declaration on Peasants Rights – opprinnelig et initiativ fra FIAN og Via Campesina.

Mediearbeid
FIAN Norge har en mediestrategi og skal holde nettsider, facebook, instagram og twitter oppdaterte med aktuelle saker og fagstoff fra FIAN-familien.

Les hele årsplanen med budsjett her.

Nytt styre fra 2021

FIANs nye styre er satt sammen slik:

Arvid Solheim, styreleder til 2023
Siri Damman, styremedlem til 2022
Trond S Skarpeteig, styremedlem til 2022
Aksel Tømte, styremedlem til 2023
Guisela Camacho, styremedlem til 2022
Siyamali Gananathan, styremedlem til 2023
Ida Tidemann Andersen, styremedlem til 2023
Lotte Liegmann styremedlem til 2023

Varamedlemmer:
Vilbjørg Meyer, til 2023
Elisabeth Ng Langdal, til 2022

Les hele referatet fra årsmøtet her.