Urfolk med nødrop til Sametinget

(NRK 1.12.2010) De har mistet matjorden sin til produksjon av bioetanol og storfekjøtt. Nå vil guaraniene i Brasil ha hjelp av samene. Sametingspresident Egil Olli vil ta opp denne saken med det norske utenriksdepartementet i løpet av desember slik, at guarani-kaiowá folket kan få tilbake sin matjord.Les hele saken her.

17. april er den internasjonale småbruker-dagen

17.04.2012: Gratulerer med dagen! I dag er det den internasjonale dagen for småbønder. Tilgang til nok og næringsrik mat er en menneskerett som stater må bruke maksimalt av sine ressurser på å innfri. Les kronikken FIAN har skrevet, sammen med Norges Bonde- og Småbrukarlag, Latinamerikagruppene og Utviklingsfondet!